Arthur Conan Doyle, "The Lost World" (1912)

Arthur Conan Doyle is zó bekend van zijn verhalen over Sherlock Holmes dat zijn andere literaire werken daarbij in de schaduw staan. Van de rest van zijn oeuvre schijnen de drie romans en twee korte verhalen over professor Challenger nog het bekendst te zijn; en dit boek, The Lost World, is de eerste van die romans.

Mini-interview op Radio Sleutelstad

Voor de liefhebber, een interview met mij over wetenschap en filosofie op Radio Sleutelstad.

Stephen Crane, "The Red Badge of Courage" (1895)

The Red Badge of Courage is een verwarrend boek en dat is precies de bedoeling. Crane beschrijft een enkele veldslag uit de Amerikaanse burgeroorlog, maar laat hierbij zoveel mogelijk context weg: we krijgen niets te horen over de oorlog als geheel en van de veldslag niets meer dan wat één enkele soldaat, "de jongeling," ervan ziet en begrijpt. Dat is niet veel. De individuele soldaat heeft volstrekt geen overzicht, weet niet wat er gebeurt, wat zijn rol in het grotere geheel is of zelfs maar of de gevaarlijke acties die hij uit moet voeren enig nut hebben.

Isaac Asimov, "Foundation / Foundation and Empire / Second Foundation" (1942-1953)

De originele Foundation-trilogie is wellicht het bekendste werk van Asimov, die zelf wellicht de bekendste sciencefictionschrijver van de twintigste eeuw is -- of was. Ik kan me goed voorstellen dat zijn ster zal dalen en ook al gedaald is ten opzichte van eerdere en latere schrijvers; dat Asimov iemand is die op een bepaald moment een grote invloed heeft gehad, maar die invloed niet voor de eeuwigheid behoudt.

Humor

Een column uitgesproken op 27 november 2014 bij Naturalis After Dark.

HUMOR

Een daad van verbeelding

“Bries dan, stomme knol!” Betsie buigt haar hoofd opzij en kijkt me met één oog goedmoedig aan. In het hele beest huist geen greintje agressie; het is een paard dat gewend is om met giechelende meisjes op haar rug voorzichtig rond huilende kleuters te stappen. Maar waar vind je vandaag de dag nog een strijdros? Een toernooihengst die hongert naar bloed? Nergens; en bovendien heb ik Betsie voor een habbekrats kunnen huren, wat voor een ridder met een Wajong-uitkering niet onbelangrijk is.

Quentin Meillassoux, "After Finitude" (2006/2008), Hoofdstuk 2

Waarom beginnen met hoofdstuk 2? Omdat ik die net iets recenter heb gelezen dan hoofdstuk 1, dat ik binnenkort nog een keer tot mij ga nemen. Het eerste hoofdstuk zal dus nog volgen.

Chapter 2: Metaphysics, Fideism, Speculation

Gerard Reve, "De avonden" (1947)

Wat een heerlijk boek is dit. Schokken zal het niemand meer, want we zijn ondertussen heel wat pessimistischer literatuur gewend, maar amuseren en ontroeren kan het ons nog altijd. Toen ik De avonden voor de eerste keer las, ik zal een jaar of zestien, zeventien geweest zijn, vond ik het ongelooflijk saai. Er gebeurde niets! En inderdaad, er gebeurt niets, en deze tien dagen die toewerken naar oudjaar brengen bij geen enkele van de in het boek voorkomende karakters een werkelijke verandering teweeg.

Jonathan Swift, "Gulliver's Travels" (1726)

Dat Gulliver's Travels het ooit tot kinderboek en inspiratie voor kinderfilms heeft geschopt is iets waar de lezer van het boek zich enkel over kan verbazen. Swifts satire op politiek, oorlog, wetenschap, religie, en op menselijke dwaasheden in het algemeen, moet voor kinderen volstrekt onbegrijpelijk zijn; en alleen door vrijwel alles eruit te laten, en de paar details die overblijven zelf opnieuw uit te werken, kan er jeugdliteratuur van gemaakt worden.

Redders van de wereld

Een column uitgesproken bij Naturalis After Dark op 25 september 2014.

Hoe ziet de redder van de wereld eruit? Kan je hem herkennen? Ziet hij er wel of niet uit … zoals ik?

Syndicate content