Denken

warning: Creating default object from empty value in /home/victor/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Joost de Vries over de Nederlandse roman

In de Groene Amsterdammer van 6 maart 2014 schrijft Joost de Vries een artikel over de Grote Amerikaanse Roman en de vraag of er ook een Grote Nederlandse Roman bestaat. Met zijn analyse van de eerste kan ik het niet helemaal eens zijn. Na het noemen van titels als Moby-Dick en Underworld komt De Vries tot de volgende conclusie:

Popper, Middlemarch and falsifiability

Karl Popper (1902-1994) has become famous with his claim that the difference between science and pseudo-science is that scientific theories are falsifiable (and scientists actually try to falsify these theories) whereas pseudo-scientific theories are unfalsifiable. The very idea of falsifiability has become thoroughly linked with Popper's name; and one might be tempted to believe that he has invented it.

Leon de Winter over sarcasme

Een rel over Leon de Winter is natuurlijk nauwelijks nog nieuws te noemen -- de beste man lijkt er een genoegen in te scheppen zichzelf met vreemde, provocerende standpunten in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen, en de media gaan daar graag in mee. Iedereen blij, zou je kunnen zeggen. Immers, iedereen wil graag in de krant lezen dat De Winter zichzelf weer eens heeft overtroffen:

Vrije wil en het borrelreductionisme

Het debat over vrije wil is uiterst complex. Maar veel ontkenners van de vrije wil die je tegenkomt in populair wetenschappelijke boeken, of rond de borreltafel, gebruiken een heel simpel argument dat erg overtuigend kan lijken voor wie er niet op is voorbereid. Laten we ons dus voorbereiden. Daarbij zullen we geen recht doen aan alle mogelijke argumenten tegen de vrije wil, maar we kunnen wel leren dit "borrelreductionisme" te weerleggen.

Honderdtwintig tinten grijs

Boekhandelaars lijken me niet te benijden. Je houdt van literatuur. Je wilt je klanten graag diepzinnige meesterwerken verkopen. Maar idealisme kan je niet eten en de schoorsteen moet roken, en dus zie je je gedwongen om bij de ingang van de winkel grote stapels Vijftig tinten grijs neer te leggen. En daarnaast dan nog een stapel Negentig dagen Genevieve, waar de uitgever alvast een behulpzaam stickertje op geplakt heeft: "Stouter dan Vijftig Tinten Grijs!"

Het ware geloof - een aforisme

Het ware geloof is geen zekerheid omtrent leerstellingen. Het ware geloof is een vertrouwen dat je in staat stelt te twijfelen zonder onzeker te zijn.

Sebastien Valkenberg over postmodernisme

Net had ik mijn studenten gewaarschuwd dat het postmodernismedebat vaak zo polemisch gevoerd is dat de inhoudelijke argumenten volkomen zoek raakten, en toen bracht Trouw ons deze column van Sebastien Valkenberg. De perfecte illustratie van mijn claim.

Waarom Christiaan Weijts fantasy haat

In De Groene Amsterdammer van 15 september 2011 schrijft Christiaan Weijts het volgende:

Zoals het in goed geschreven literatuur ook niet storend is wanneer twee personages op elkáárs begrafenis zijn, en er een engelbewaarder commentaar geeft of de god Apollo leeft en spreekt. In slecht geschreven literatuur is zoiets dodelijk, daarom haat ik sciencefiction en fantasy.

Karakter en persoonlijkheid

Ach vrienden, laat ons toch een rigoureus onderscheid maken tussen persoonlijkheid en karakter! Karakter, dat is een verzameling eigenschappen: pragmatische categorieën die ons helpen toekomstig gedrag te voorspellen; herkenningstekens voor individuen. Het is het domein van, laten we zeggen, Voskuil en Beets. Van de psychologische roman.

Publiek en privaat

Eén van de zaken waar Richard Rorty steeds op terug komt is het onderscheid tussen het publieke en het private. Volgens hem zijn er schrijvers die nuttig zijn om onze projecten van zelfverwezenlijking te stimuleren (Proust, Nietzsche, Heidegger, Derrida) en schrijvers die nuttig zijn om onze publieke projecten van sociale rechtvaardigheid te stimuleren (Orwell, Rawls). Je komt in de problemen wanneer je die twee met elkaar probeert te verbinden. De publieke zoektocht naar overeenstemming en de private zoektocht naar autonomie kunnen elkaar alleen maar in de weg lopen.

Syndicate content